ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1
350 / mo
 • 1 Κέντρο 9 ζωνών
 • 1 Πληκτρολόγιο
 • 1 Ραντάρ
 • 1 Επαφή
 • 1 Θραύση κρυστάλλων
 • 1 Εσωτερική σειρήνα
 • 1 Εξωτερική σειρήνα
 • Μετασχηματιστής
 • Μπαταρίες
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2
430 / mo
 • 1 Κέντρο 9 ζωνών
 • 1 Πληκτρολόγιο
 • 2 Ραντάρ
 • 1 Eπαφή
 • 2 Θραύση κρυστάλλων
 • 1 Εσωτερική σειρήνα
 • 1 Εξωτερική σειρήνα
 • Μετασχηματιστής
 • Μπαταρίες
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3
550 / mo
 • Kλειστό κύκλωμα τηλεόρασης
 • 1 Aναλογικό καταγραφικό 4 καναλιών
 • 1 Σκληρός δίσκος
 • 4 Κάμερες 1200 γραμμών
 • Τροφοδοτικό
 • Κονέκτορες
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για όλα τα πακέτα ισχύει η προϋπόθεση, ότι θα πρέπει να υπάρχει σωστή και άρτια καλωδίωση. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.