Προσφορα 1
299 / mo
 • 1 Κέντρο 9 ζωνών
 • 1 Πληκτρολόγιο
 • 1 Ραντάρ
 • 1 Επαφή
 • 1 Εσωτερική σειρήνα
 • 1 Εξωτερική σειρήνα
 • Μετασχηματιστής
 • Μπαταρίες
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2
400 / mo
 • 1 Κέντρο 13 ζωνών
 • 1 Πληκτρολόγιο
 • 1 Ραντάρ
 • 1 Επαφή
 • 1 Εσωτερική σειρήνα
 • 1 Εξωτερική σειρήνα
 • Μετασχηματιστής
 • Μπαταρίες
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3
550 / mo
 • 1 Κέντρο 17 ζωνών
 • 1 Πληκτρολόγιο
 • 2 Ραντάρ
 • 1 Επαφή
 • 1 Εσωτερική σειρήνα
 • 1 Εξωτερική σειρήνα
 • Μετασχηματιστής
 • Μπαταρίες
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για όλα τα πακέτα ισχύει η προϋπόθεση, ότι θα πρέπει να υπάρχει σωστή και άρτια καλωδίωση. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.