ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΩΤΟΥΜΕΝΗ

image shortcode

FCP 2

Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών. Δέχεται εξωτερικό χειροκίνητο μπουτόν κατάκλισης, μπουτόν ακύρωσης, εντολή από πρεσοστάτη. Διαθέτει εντολή για ηλεκτροβαλβίδα ή πυροκροτητή, έξοδο προ συναγερμού και έξοδο για φωτεινή επιγραφή. Απαιτείται πλακέτα εντολής.
image shortcode

FCP 4

Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών. Δέχεται εξωτερικό χειροκίνητο μπουτόν κατάκλισης, μπουτόν ακύρωσης, εντολή από πρεσοστάτη. Διαθέτει εντολή για ηλεκτροβαλβίδα ή πυροκροτητή, έξοδο προ συναγερμού και έξοδο για φωτεινή επιγραφή. Απαιτείται πλακέτα εντολής.
image shortcode

FCP 8

Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών. Δέχεται εξωτερικό χειροκίνητο μπουτόν κατάκλισης, μπουτόν ακύρωσης, εντολή από πρεσοστάτη. Διαθέτει εντολή για ηλεκτροβαλβίδα ή πυροκροτητή, έξοδο προ συναγερμού και έξοδο για φωτεινή επιγραφή. Απαιτείται πλακέτα εντολής.
image shortcode

FDS

Ανιχνευτής καπνού
image shortcode

FDT

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός
image shortcode

FDI

Ανιχνευτής ιονισμού
image shortcode

FB

Μπουτόν σήμανσης συναγερμού με κλειδί επαναφοράς. Φωτιζόμενο κατά την ενεργοποίηση του.
image shortcode

FSIREN

Σειρήνα σήμανσης κινδύνου με φάρο 24V DC. 120Db-1μ.